Eventsดร.ผาณิต เสรีบุรี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการทางการแพทย์ (Technology for Medical Service Applications)

_____________________________________________________________________

By CHONNIKARN TRIYOS 

Updated June 22nd, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย CUSE (Chula Systems Engineering) และ University of Warwick มหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษ ได้ร่วมกันดำเนินการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต ในชื่อหลักสูตรปริญญาโทการจัดการงานวิศวกรรม (Engineering Management) มามากกว่า 20 ปีแล้ว


ด้วยความรู้อย่างลึกซึ้งในสาขาวิศวกรรมและไบโอเซนเซอร์ ประกอบกับประสบการณ์อันช่ำชอง ดร.ผาณิต เสรีบุรี จึงได้รับเกียรติจากหลักสูตร ให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายในโมดูลเทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการ (Service Support Technologies) หัวข้อเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการทางการแพทย์ (Technology for Medical Service Applications) เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา 


ดร.ผาณิต เสรีบุรี ได้ถ่ายทอดมุมมองในการร่วมกันพัฒนาประเทศในด้านการแพทย์ และการเป็น Medical Hub ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นผู้บริหารและนวัตกรมืออาชีพ


Bangkok Innovation House ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเยาวชนและบัณฑิตไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม


ที่มา: CUSE


By Bangkok Innovation House Team