Events


ดร.ผาณิต เสรีบุรี ร่วมลงนามเซ็นสัญญาแต่งตั้ง iESCA by Sun Capital เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. 

_____________________________________________________________________

By CHONNIKARN TRIYOS 

Updated April 2nd, 2018

Bangkok Innovation House ขอร่วมแสดงความยินดีในความร่วมมือระหว่าง Sun Capital Co., Ltd. ประเทศไทย และ Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. ประเทศจีน ที่ได้ร่วมลงนามเซ็นสัญญาแต่งตั้ง iESCA by Sun Capital เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียว เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา 


Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. (UIH) เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์อันดับต้นของประเทศจีน ที่พร้อมพรั่งไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัย ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ UIH เช่น Digital X-ray, Mammogram, CT, MRI, PET/CT และ Total-Body PET/CT เป็นต้น 


Total Body PET/CT Scanner เป็นเทคโนโลยีล่าสุดของ UIH ที่คิดค้นร่วมกับ University of California, Davis Campus ซึ่งสามารถสแกนร่างกายคนไข้ได้ทั่วทั้งตัวอย่างรวดเร็วกว่าเครื่อง PET/CT ธรรมดาถึง 40 เท่า ใช้เวลาตรวจได้ไม่เกิน 30 วินาที และปลอดภัยกว่าเพราะลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับลงไปมาก


เทคโนโลยีนี้ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ The Journal of Nuclear Medicine ของสหรัฐอเมริกา ฉบับเดือนมกราคม 2018 ซึ่ง iESCA by Sun Capital เล็งเห็นแล้วว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยเป็นอย่างมาก เพราะสามารถตรวจพบมะเร็งได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนไทย 


iESCA และ UIH มีเป้าหมายร่วมกันคือ การปรับปรุงคุณภาพด้านการดูแลสุขภาพ และขยายการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ด้วยวิสัยทัศน์ของทั้ง 2 ฝ่ายร่วมกัน และความแข็งแกร่งของ iESCA by Sun Capital จึงทำให้เราเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย


สุดท้ายนี้ Bangkok Innovation House หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักธุรกิจไทยจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจจีนที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมโดยเฉพาะด้านการแพทย์นี้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้รับแรงบันดาลใจดี ๆ จากความร่วมมือที่น่ายินดีนี้ต่อไป 


ที่มา: UIHsnmjournals


By Bangkok Innovation House Team