Inno insight into China

“กวนซี” การทำธุรกิจอย่างฉันพี่น้องกับคนจีน

_____________________________________________________________________

By TARIT TATIYARAT

Updated January 8th, 2017 

“คนจีนไม่ชอบทำธุรกิจกับคนแปลกหน้า” คงเป็นประโยคที่เราเคยได้ยินเข้าหูกันมาบ้างสำหรับการทำธุรกิจกับคนจีน ถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป แนวคิดและขนมธรรมเนียมอันเก่าแก่ของคนจีนอาจมีเปลี่ยนไปบ้าง แต่คนจีนก็ยังคงให้ความสำคัญกับคำว่า กวนซี หรือ กวานซี  关系(ที่มีความหมายว่าความสัมพันธ์แบบเชื่อมต่อ) อยู่พอสมควรเลยทีเดียว เพราะคนจีนเชื่อว่าการทำธุรกิจกับคนที่รู้จักมาเป็นทอดๆ มีที่มาที่ไป สามารถเชื่อมต่อกันได้ จะทำให้การทำธุรกิจร่วมกันราบรื่นมากยิ่งขึ้น เพราะมีความรู้สึกเหมือนกับทำธุรกิจร่วมกับพี่น้องเครือญาติ และผลประโยชน์ที่ได้ ก็จะเปรียบเสมือนผลประโยชน์ที่ได้รับร่วมกันในพวกพ้อง ทำให้เกิดมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีงามต่อไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นหากคุณคิดที่จะทำธุรกิจกับคนจีนเมื่อไหร่ สิ่งแรกที่คุณต้องมีคือ connection 


By Bangkok Innovation Team