Inno aday

เมื่อเทคโนโลยี Virtual 
Reality ถูกนำมาใช้จำลอง
สถานการณ์อาชญากรรม
ในศาล

_____________________________________________________________________

By TARIT TATIYARAT

Updated January 8th, 2017 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา Bluetooth Special Interest Group (SIG) หรือ ผู้พัฒนาเทคโนโลยีบลูทูธ ที่เราใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้ออกมาเปิดตัวบลูทูธรุ่นใหม่ ที่มีชื่อว่า Bluetooth 5 อย่างเป็นทางการแล้ว


Bluetooth 5 นี้ทาง SIG ได้ระบุว่าระยะทางในการเชื่อมต่อ จะมากกว่าบลูทูธตัวปัจจุบันอยู่ถึง 4 เท่า และ มีความเร็วในการเชื่อมต่อมากกว่า 2 เท่า  นอกจากนี้บลูทูธไม่ได้เพียงแต่ใช้ในอุปกรณ์สมาร์ทต่างๆในบ้านเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้อย่าง smartwatches และ fitness trackers อีกด้วย

อีกหนึ่งประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือการเชื่อมต่อกับเครื่องมือ Internet of Things (IoT) ด้วยความเร็วและระยะทางในการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก Bluetooth 5 จะลดความติดขัดของเครื่องมือต่างๆ ในขณะเวลาที่เราเชื่อมต่อ และในเวลาที่ต่อหลายๆอย่างพร้อมกัน นั่นก็แปลว่า เราจะสามารถเชื่อมต่อ เครื่องมือต่างๆในบ้านและนอกบ้านได้โดยง่ายและสะดวก


ซึ่งในขณะนี้ เริ่มมีบริษัทและร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆในสหรัฐ เริ่มนำเทคโนโลยีบลูทูธเข้ามาใช้ในการส่งสัญญาณเตือนลูกค้า เมื่อสัญญาณบลูทูธของทางร้านตรวจจับสัญญาณบลูทูธของโทรศัพท์ลูกค้าได้นั้น ทางร้านก็จะข้อความมาเตือนลูกค้าโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นเมื่อลูกค้าเดินเข้ามาในร้าน โทรศัพท์ของเขาจะแจ้งเตือนว่า ผักที่บ้านหมดแล้ว เป็นต้น นอกจากนี้ ร้านต่างๆยังสามารถส่งคูปองส่วนลดให้กับลูกค้าผ่านบลูทูธได้อีกด้วย


ทั้งหมดนี้ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะสามารถใช้ Bluetooth 5 ได้อย่างเต็มที่จากอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เช่นโทรศัพท์ ที่เราใช้อยู่ในขณะนี้ ทาง SIG ก็ประกาศออกมาว่า ในระยะเวลา 2 ถึง 6 เดือน ตัวชิปจะถูกผลิตขึ้นมาและพร้อมที่จะส่งออก สำหรับเครื่องมือที่ยังใช้บลูทูธแบบเก่าก็ยังสามารถที่จะต่อกับ Bluetooth 5 นี้อย่างไร้ปัญหา


ที่มา

Business Insider


By Bangkok Innovation House Team