Inno aday

รถ Snowmobile คืออะไร รถสกีหิมะหรือเปล่า และเกี่ยวอะไรกับ Cloud-Computing

_____________________________________________________________________

By TARIT TATIYARAT

Updated January 8th, 2017 

รถ Snowmobile คืออะไร รถสกีหิมะหรือเปล่า และเกี่ยวอะไรกับ Cloud-Computing

 

Snowmobile ในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหิมะเลย แต่มันคือผลิตภัณฑ์ใหม่ของ บริษัทยักษ์ใหญ่แห่ง e-commerce หรือ Amazon ที่เป็นเว็บไซต์ขายของออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดใน สหรัฐอเมริกา จากเว็บไซต์ขายหนังสือ ที่พัฒนาต่อเนื่องจนเป็นจุดศูนย์กลางขายของออนไลน์จากทั่วประเทศ นอกจากนี้ Amazon ยังได้เปิดบริษัทลูกที่มีชื่อว่า Amazon Web Service ที่ให้ความสำคัญทางด้าน Could-Computing หรือ การทำงานของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ผ่านอินเตอร์เน็ตนั่นเอง

 

ในระหว่างงานสัมมนาของ Amazon Web Service (AWS) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นาย Andy Jessy  ผู้บริหารของ Amazon ได้ออกมาเปิดตัว อุปกรณ์ใหม่ ที่มีชื่อว่า Snowmobile ซึ่งก็คือรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่นำมาใช้ในการบรรทุก Snowball หรือ กล่องสีเทาที่มีขนาดเท่า PC ที่สามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 1 เพตะไบต์ หรือ 1 ล้าน GB เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลของบริษัท หลังจากนั้น Snowmobile ก็จะขน Snowball ที่เปรียบเสมือนฮาร์ดดิสก์ขนาดใหญ่ กลับเข้าสู่ Amazon เพื่อที่จะทำการส่งข้อมูลนั้นเข้าไปใน Cloud Storage    

 

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่บริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่ไปจนถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ ได้พยายามที่จะย้ายข้อมูลทั้งหมดของบริษัท เข้าไปใน Cloud Storage หรือการเก็บข้อมูลบนอากาศ ซึ่งบางบริษัทเพิ่งใช้บริการ Amazon ไป และมีข้อมูลที่ต้องการส่งขึ้น Cloud มากถึง 1 ร้อยล้านกิกะไบต์ ซึ่งปกติแล้วต้องใช้เวลามากถึง 26 ปีในการย้ายข้อมูลจาก Physical storage สู่ Cloud storage แต่ Snowmobile ของ Amazon ใช้เวลาเพียงแค่ 6 เดือนเท่านั้น

 

ในขณะที่ IoT หรือ Internet of Things ที่กำลังโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง Amazon ก็จะพัฒนา Snowball ขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะ เพิ่มความสามารถนอกเหนือกว่าการโอนข้อมูลสู่ Cloud Storage ที่กล่าวมานี้ ซึ่งจะทำให้ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า Amazon มากขี้น


ที่มา

Business Insider

Amazon


By Bangkok Innovation House Team