Inno insight into China

ชาวจีนโพ้นทะเลในไทย


มีมากมายแค่ไหนใครรู้บ้าง

_____________________________________________________________________

By CHONNIKARN TRIYOS

Updated January 24th, 2018 

หนีห่าว เซี่ยเซี่ย ไจ้เจี้ยน หว่ออ้ายหนี่ หลายคนคงคุ้นเคยกับคำศัพท์ภาษาจีนเหล่านี้ดี ภาษาและวัฒนธรรมจีนที่แผ่ขยายไปทั่วโลกนี้ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวจีนตลอดหลายชั่วอายุคน ซึ่งทำให้เกิดชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลขนาดใหญ่ที่ยังคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของ

พวกเขา 

 

ชาวจีนโพ้นทะเล คือคนเชื้อสายจีนที่อพยพไปอยู่นอกประเทศจีน ในอดีตก็เพื่อหนีภัยสงครามและความอดอยาก เมื่ออพยพไปแล้วก็มักจะไปเป็นชนชั้นที่ทำการค้าขาย และได้รวมตัวกันเป็นชุมชนชาวจีนในแต่ละประเทศขึ้นมา อย่างที่จะเห็นว่ามีไชน่าทาวน์ตามเมืองสำคัญต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ที่มีชาวจีนอาศัยอยู่มากที่สุดนอกทวีปเอเชีย เป็นต้น

 

ประเทศไทย ดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ ก็เป็นจุดหมายหนึ่งของชาวจีน ที่ทยอยอพยพเข้ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนกระทั่งปัจจุบัน มีคนไทยเชื้อสายจีนกว่า 9,500,000 คน คาดว่ามากเป็นอันดับ 1 ของโลกแล้ว และส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางที่มีบทบาททางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากอีกด้วย โดยจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย ทั้งเป็นตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าอันดับ 1 ของไทยเลยทีเดียว

 

จากจำนวนชาวจีนโพ้นทะเลที่สูงที่สุดในโลก และความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีนที่มีมาช้านาน จึงทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง 

 

เห็นได้จากโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt, One Road หรือ OBOR) ซึ่งเป็นโครงการที่ชาวจีนทั้งประเทศ โดยเฉพาะนักธุรกิจ ให้ความสำคัญมากที่สุดในขณะนี้ อีกทั้งยังมีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและจีนได้แก่ การเชื่อมโยงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การขนส่ง โลจิสติกส์ การยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในภาคการผลิต รวมไปถึงนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) อีกด้วย

 

Bangkok Innovation House ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยและจีนนี้ ให้ราบรื่นและยั่งยืนต่อไปตราบนานเท่านาน

 

ที่มา: https://www.facebook.com/whereisthailand, https://interactkungfu.com/2017/02/03/chinese-diaspora-helps-bring-chinese-culture-to-the-world/, https://mgronline.com/around/detail/9600000050183, http://maps.mot.go.th/pao/, http://www.dtn.go.th, http://worldpopulationreview.com/countries/thailand-population/, http://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population/, http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/government-data-shows-fewer-ethnic-chinese-in-2017, https://www.singstat.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/publications/publications_and_papers/reference/sif2017.pdf, https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_15_1YR_B02018&prodType=table

 

By Bangkok Innovation House Team