Inno insight into China

เรียกตำแหน่งของเขาอย่างไรให้ถูกต้อง

_____________________________________________________________________

By TARIT TATIYARAT

Updated January 8th, 2017 

เมื่อถึงเวลาที่จะต้องดีลธุรกิจกับชาวจีน ควรจะศึกษาให้อย่างแน่ชัดว่าคนของฝ่ายจีนที่เราจะเข้าไปพบหรือไปดีลด้วยนั้น เขาดำรงอยู่ในตำแหน่งอะไร เพราะคนจีนให้ความสำคัญกับเรื่องตำแหน่งนี้เป็นอย่างมาก เกิดถ้าคนที่เราส่งไปดีลธุรกิจด้วย มีตำแหน่งต่ำกว่าฝ่ายจีน ฝ่ายจีนอาจเลือกที่จะยกเลิกการประชุมไปเลยก็เป็นได้  เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ฝ่ายเราต้องส่งคนที่อยู่ในวุฒิหรือตำแหน่งเดียวกับเขาไปพบเขา เพื่อแสดงถึงการให้เกียรติและ Professional ของบริษัทเรานั่นเอง และด้านล่างก็คือชื่อของตำแหน่งที่สำคัญๆ และจะพบเจอบ่อยเวลาที่ต้องดีลธุรกิจด้วย

 

By Bangkok Innovation House Team