Inno insight into China

ประเพณีการดื่มชาและระดับในการชนแก้วของคนจีน

_____________________________________________________________________

By TARIT TATIYARAT

Updated January 8th, 2017 

ในวัฒนธรรมการดื่มชาของคนจีน ชาเป็นสัญลักษณ์ของมิตรไมตรี และการต้อนรับด้วยความยินดี เมื่อมีแขกมาเยือนถึงที่บ้าน ต้องต้อนรับด้วยชาร้อนหนึ่งถ้วย ซึ่งถือเป็นมิตรไมตรีอันอบอุ่นจากเจ้าของบ้านที่จะขาดเสียมิได้ ในอดีต การชงชาและการดื่มชาของชาวจีนถือได้ว่าเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญมาก การดื่มชาของชาวจีนจะไม่มุ่งเน้นไปที่พิธีการหรือนำเอาคำสอนทางศาสนามาเกี่ยวข้องกับการดื่มชาเหมือนชาติอื่นๆ แต่จะให้ความสนใจไปที่ใบชา กลิ่นที่สัมผัสจากการชงและรสชาติที่ได้ดื่ม รวมถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากการดื่มชานั้นๆ นอกจากนี้ชาวจีนยังมีธรรมเนียมในการชนแก้วคือ ผู้น้อยจะต้องชนแก้วโดยให้ตำแหน่งแก้วตนเองต่ำกว่า แต่หากฝ่ายตรงข้ามต้องการแสดงความเคารพเราหรือรู้สึกว่าเราอาวุโสกว่าจะลดแก้วให้ต่ำกว่าเราเอง ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องลดระดับแก้วให้ต่ำกว่าเขา เพราะเขาได้ให้เกียรติโดยแสดงออกเช่นนั้นแล้ว

 

Bangkok Innovation House Team