social contribution
ฝึกอบรมออนไลน์


กับ CHULA  MOOC By BIH 


_____________________________________________________________________

By CHONNIKARN TRIYOS

Updated June 6th, 2018 

เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด เราทุกคนจึงควรที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ยิ่งโต ยิ่งต้องใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ ไม่หยุดนิ่ง บริษัทหลายแห่งในปัจจุบันเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ โดยเฉพาะรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งแน่นอนว่าบริษัทที่ก้าวทันเทคโนโลยีได้เร็วกว่าก็จะมีโอกาสเอาชนะคู่แข่งได้มากกว่า


การนำ e-Learning มาใช้ในการอบรมพัฒนาบุคลากรในภาคธุรกิจเกิดขึ้นแล้วทั่วโลก โดยมีตั้งแต่การฝึกอบรมด้านกฎระเบียบ การปลูกจิตสำนึก ไปจนถึงทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) ต่าง ๆ 


การฝึกอบรมออนไลน์ จะช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาความช่ำชองเดิมของตนเอง และเสริมสร้างทักษะใหม่ที่ยังไม่เคยมี ช่วยอุดช่องว่างทางทักษะ ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งตัวพนักงานและบริษัทไปพร้อม ๆ กัน


เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) จัดงาน Thailand HR TECH Conference and Exposition 2018 ที่เน้นการเชื่อมโยงคนและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ของ HR ในไทย จะเห็นได้จากซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่มีให้ใช้แล้วในประเทศ


องค์กรเอกชนอีกหลายแห่งก็มี online training เป็นของตัวเองแล้ว เช่น Dtac, SCB และ AIS เป็นต้น แพลตฟอร์ม Dtac Academy เป็นเทรนนิ่งโปรแกรมและคอร์สอบรมออนไลน์ 24 ชั่วโมงที่ให้ชาว Dtac สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง SCB ก็ไม่น้อยหน้า มี SCB Adacemy เช่นกัน เพื่อส่งเสริมการเงินการธนาคารยุคใหม่ และ AIS Academy แพลตฟอร์มการเรียนรู้และการพัฒนา ที่พนง. สามารถเรียนรู้ ค้นคว้า และทำกิจกรรมได้อย่างง่ายดายผ่านแอปฯ บนมือถือ


นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษายังจัดโครงการ “อาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่” เพื่อสร้างกำลังคนที่มีความสามารถสูง ตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ เน้นเพิ่มสมรรถนะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะช่างที่มีทักษะชั้นสูงและวิศวกรด้านต่าง ๆ


นอกจากกลุ่มนักศึกษาแล้ว กลุ่มคนทำงานที่ต้องการเพิ่มทักษะชั้นสูง สกอ.ก็ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะ เช่นด้าน Digital Skills และ Fintech เป็นต้น 


ทั้งนี้ หลักสูตรของอาชีวะพันธุ์ใหม่มี 5 สาขา ได้แก่ ระบบขนส่งทางราง, ช่างอากาศยาน, เมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์, หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม และโลจิสติกส์ ส่วนหลักสูตรปริญญาจะเกี่ยวข้องกับ 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่, อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, แปรรูปอาหาร, หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, การบินและโลจิสติกส์, เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และ ดิจิทัล 


ไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชน ต่างก็หันมาสนใจการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและความรู้ของกลุ่มคนทำงานผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้นเป็นอย่างมาก Bangkok Innovation House ของเราเล็งเห็นความสำคัญในด้านนี้ จึงได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งองค์กรในภาคธุรกิจทั้งหลาย พัฒนาโครงการ CHULA MOOC By BIH ที่ใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียเพื่อพัฒนาคนในองค์กร สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรียนได้เรียนดี ทุกที่ ทุกเวลา


ลงทะเบียนขอ DEMO ฟรีได้แล้ววันนี้ ที่ CHULA MOOC By BIH


ที่มา: Shiftelearning, PMAT, Khaosod, brandbuffet, Thaipublica, MOE, Prachachat


By Bangkok Innovation House Team